Przysłówki częstotliwości - adverbs of frequency

STUDY
PLAY
zawsze
always
zazwyczaj
usually
często
often
czasami
sometimes
rzadko
rarely
prawie nigdy
hardly ever
nigdy
never
OTHER SETS BY THIS CREATOR