#1 - Uwch Ceredigion - Geirfa 1

Geirfa i Uned 1, Cwrs Uwch 1 Ceredigion.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

meddai
said (with quotations)
ymchwil (b.)
research
darganfod
to discover
darganfyddais i
I discovered
genyn
gene
genynau
genes
rhannol
partly
ymennydd
brain
amharu (ar)
to impair, to affect adversely
gwirfoddolwr
a volunteer
gwirfoddolwyr
volunteers
tueddiad
tendency
tueddiadau
tendencies
plant sydd â ...
children who have ...
gweithredu
to act, to operate