#21 - Uwch Ceredigion - Geirfa 21

Geirfa i Uned 21, Cwrs Uwch 1 Ceredigion
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

papur bro
local Welsh paper
cynhyrchwyr
producers
gohebydd
correspondent
gohebwyr
correspondents
am y tro
for the time being
o leiaf
at least
awyddus
eager
golygydd
editor
sefydlu
to establish
bwrdd golygyddol
editorial board
llwyddiannus
successful
denu
to attract
hela
to hunt
corn hela
hunting horn
dychwelyd
to return
crud
cradle
dymchwel
to topple
cleddyf
sword
cleddyfau
swords
blaidd
wolf
bleiddiaid
wolves
claddu
to bury
esboniad
explanation
esboniadau
explanations
brethyn
cloth
brethyn cartref
homespun cloth
car llusg
sledge
dal ati
to persevere
brwdfrydig
enthusiastic
rhybuddio
to warn
ystyried
to consider
rôl (b.)
role
saff
safe
tywysog
prince
braw
fright
gwaed
blood
o dano
underneath it
corff
body