#22 - Uwch Ceredigion - Geirfa 22

Geirfa i Uned *, Cwrs Uwch 1 Ceredigion
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

amrywio
to vary
ardal (b.)
area / part of the country
ardaloedd
areas
difyrrwr
entertainer
Cwm Nedd
Vale of Neath
heb oedi dim
without delay
yn ddiweddarach
later
darlithydd
lecturer
darlithwyr
lecturers
cynllun
plan, project, scheme
cynlluniau
plans
lleiafrif
minority
lleiafrifoedd
minorities
sefydlu
to establish
Undeb Ewropeaidd
European Union
cyfrwng
medium
cyfryngau
media
cyfarwyddwr
director
cyfarwyddwyr
directors
ymarferol
practical
amod (b)
condition
amodau
conditions
ystyr
meaning
llety
accommodation
dishgled
cuppa
padell (b.)
bowl / pan
rhyngddyn nhw
between them
Iwerddon
Ireland
Llydaw
Brittany
Gwlad y Basg
the Basque Country
tebyg
similar
bwriad
intention
stôr
store
penderfynol
determined