#14 - Uwch Ceredigion - Geirfa 14

Geirfa i Uned 14, Cwrs Uwch 1 Ceredigion
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

cyhoeddi
to announce
llefarydd
spokesperson
canlyniad
result
canlyniadau
results
cyflwr
condition / state
Y Senedd
the name of the building that houses the Welsh Government
deddf (b.)
law / Act
deddfau
laws
tymheredd
temperature
darlithydd
lecturer
darlithwyr
lecturers
brwdfrydig
enthusiastic
anhawster
difficulty
anawsterau
difficulties
ymroddedig
dedicated
anabledd
disability
anableddau
disabilities
y gallu
the ability
yn eisiau
wanted / needed
trwy gyfrwng
through the medium of
a chanddo
who has (gwr./masc.)
hanfodol
essential
cymhwyster
qualification
cymwysterau
qualifications
profiad
experience
ymgeisydd
applicant
ymgeiswyr
applicants
llwyddiannus
successful