Rate-determining enzymes

STUDY
PLAY
Glycolyis
Phosphofructokinase-1
Gluconeogenesis
Fructose-1,6-bisphosphatase
TCA cycle
Isocitrate dehydrogenase
Glycogen synthesis
Glycogen synthase
Glycogenolysis
Glycogen phosphorylase
HMP shunt
Glucose-6-phosphate dehydrogenase
De novo pyrimidine synthesis
Carbamoyl phosphate synthetase II
De novo purine synthesis
Glutamine-PRPP amidotransferase
Urea cycle
Carbamoyl phosphate synthetase I
Fatty acid synthesis
Acetyl-coA carboxylase
Fatty acid oxidation
Carnitine acyltransferase I
Ketogenesis
HMG-CoA synthase
Cholesterol synthesis
HMG-CoA reductase