19 terms

Gaeilge

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

English
Gaeilge
Eolaíocht
Stair
Riomhairi
Creideamh\ Religiún
Tíos \ Eacnamaíocht Bhaile
Ealaín
Fraincís
Tíreolaíocht
Coirpoideachas
matamaitic
Ceol
Teicneolaíocht
Gerrmáninis
Adhmadóireacht
Staidéar Gnó
Spáinnis
Eolaíocht