21 terms

Unit 1.4 2HV

STUDY
PLAY
advise (to)
adviseren, aanraden
attract (to)
aantrekken
chain store
filiaal (van een groot winkelbedrijf)
escalator
roltrap
exhausting
vermoeiend
further
verder
get off (to) - got off
uitstappen - stapte(n) uit
independent
onafhankelijk
landmark
oriëntatiepunt
lift
lift
lovely
mooi
nearby
dichtbij
old-fashioned
ouderwets
platform
perron
public transport
openbaar vervoer
resident
inwoner, bewoner
signpost
wegwijzer
spot (to)
ontdekken
staff
personeel
underground
metro
wander (to)
(rond)zwerven