55 terms

Karneval und Einladung

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

erfahren
dowiedzieć się
von mir
ode mnie
erst
dopiero
feiern
świętować
ganz groß
całkiem spory
seit vielen Jahren
od wielu lat
alle hier
wszyscy tutaj
ein wichtiges Fest
ważna impreza
erleben
przeżyć
dauern
trwać
aus der ganzen Welt
z całego świata
arbeiten
pracować
niemand muss arbeiten
nikt nie musi pracować
stattfinden
odbywać się, mieć miejsce
auch wenn
nawet jeśli
ohne gute Laune
bez dobrego humoru
aus dem Haus gehen
wyjść z domu
auf dem Fest
na imprezie
nach einer Stunde
po godzinie
bestgelaunt
w dobrym humorze
niemand
nikt
zu Hause
w domu
oder
albo
bei guter Musik
przy dobrej muzyce
genießen
rozkoszować się
furchtbar
starsznie
laut
głośno
der Lärm
hałas
durch die Stadt
przez miasto
überall
wszędzie
dabei sein
uczestniczyć
vergessen
zapomnieć
er vergisst
on zapomina
müde
zmęczony
nach dem Fest
po imprezie
wichtig
ważny
etwas vorhaben
mieć coś w planach
bei mir
u mnie
sorgen für
zapewnić (coś)
stehen
stać
immer noch
ciągle
im Keller
w piwnicy
mitmachen
uczestniczyć
sicher
na pewno
warten auf
czekać na
ist schon da
już jest
alle
wszyscy
nett
miły
für uns
dla nas
Tausende
tysiące
genau
dokładnie
einfach
po prostu
ich vergesse
zapomnę
du vergisst
zapomnisz
ohne
bez