31 terms

Buddhismen - Kunskapskällan

Om begrepp inom buddhismen
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Buddhalegenden
En berättelse om Siddharta Gautamas liv. Först så lever Buddha i en lögn om verkligheten. Han söker sanning i medelvägen och finner den i meditation i 35 års ålder. Han blir den uppvaknade -Buddha Väljer att i medmänsklighet lära ut läran - dör 80 år gammal .
Gyllene medelvägen
Sättet som Siddharta som följde för att nå upplysning. En väg mellan alla ytterligheter, ex. lyxliv och asketliv.
Upplysningen
Buddha når sanningen.
Han nådde sinneslugn och fick klarsyn om hur människan kan slippa lidande och nådde nirvana i livet. Ett tillstånd av supernukänsla utan oro eller längtan bort eller rädsla för att det roliga ska ta slut.
Samsara
Återfödelsen. Precis som hinduismen tror buddhisterna på att allt liv tvingas till återfödelse till det att man når målet att slippa återfödas. Vanliga buddhister hoppas på en god återfödelse.
Människa
Den enda återfödelseformen, där man kan nå nirvana.
Karma
Handlingar får konsekvenser. Både i detta liv för personen själv och resten av världen och det får också konsekvenser för vilken återfödelse man får.
Liknar hinduismens tänk.
Dharma
Buddhas lära. I hinduismen betyder Dharma att man måste leva enligt sin uppgift beroende på exempelvis kön och klass.
Nirvana
Buddhismens slutmål. Efter livet kommer når man om man nått buddhismens mål parinirvana. Ett tillstånd då personens begär är helt utslocknade. Skiljer sig från moksha inom hinduismen.
Moksha
Hinduismens mål - att bli ett med världssjälen eller Gud. Liknar inte nirvana.
Kastväsendet
Hinduismens samhällshierarki som Buddha avskaffade för buddhisternas del, eftersom det är fel att dela upp folk i Varnas och Jatis ..
Anatman
Icke- själsläran. Människan har enligt buddhismen ingen evig själ (eller jag) - vi är i ständig förändring - lösning: leva i nuet.
Nuet
Buddhismen anser att man ska sträva mot att leva i detta tillstånd - inte ångra gårdagen och inte vara nervös för morgondagen.
Atman
Evig själ inom hinduismen. I buddhismen tror man på icke-själen, anatman.
Mindfulness
Innebär en fokuserad men avspänd uppmärksamhet på den egna mentala aktiviteten. Avsikten är att uppnå jagstärkande effekt samt reducerad upplevelse såväl av stress som av symtom -del av den buddhistiska meditationen. Populär i Sverige.
Fyra ädla sanningarna
1. Människolivet är fullt av otillfredsställelse. 2. Orsaken är att vi ständigt får nya begär vilket leder till att vi aldrig kan fokusera på nuet. Vi kan då nå det3. perfekta tillståndet nirvana , 4.ifall vi går den åttafaldiga vägen.
Åttafaldiga vägen
Vägen till Nirvana- symboliseras av ett hjul med e.kr. Man för avsikt att leva ett buddhistiskt liv: inte döda, inte stjäla, missbruka sex eller droger, inte ljuga, samt meditera för att försöka att var medvetet närvarande.
De tre juvelerna
En buddhist bygger upp sitt liv på Buddha, Sangha(församlingen) och dharma(läran).
Gud
En återfödelseform som är lycklig - men där man inte kan sträva till nirvana. Buddha förnekade inte dess existens, men trodde inte på att de kunde hjälpa människor.
Helvetesvarelse
En återfödelseform där man får sona dålig karma - men ej ett evigt tillstånd
Tripikata
De tre korgarna - De heliga skrifterna inom buddhismen.
Mahayana
Den stora vagnen, nordbuddhism. Här erbjuds frälsning till alla via bodhisattvor
Bodhisattva
Ett upplyst väsen i en himmel som hjälper människor till nirvana. Tillbeds inom Mahayana, ex. Avolokitesvara.
Theravada
De äldstes lära. Har öknamnet Hinayana - den lilla vagnen. Bara munkar kan nå nirvana i denna inriktning.
Arhat
Idealet inom theravada. En person som via Buddhas lära når nirvana.
Lamaism
Denna inriktning som finns i Tibet, tror att deras religiösa ledare återföds i nya kroppar. Den nuvarande är den 14:e i ordningen.
Satori
Frälsning inom Zenbuddismen
Koan
"Omöjlig" gåta inom Zenbuddhismen
Sangan
Den buddhistiska församlingen -gemenskapen
Bönekvarn
Hjul som spinner böner, finns i olika storlekar
Levnadsreglerna
Inte döda, Inte ljuga, Inte stjäla, Inte missbruka din sexualitet, Inte missbruka alkohol.
Kvinnor
Lika värda män, kan nå nirvana och är mer sammankopplade med samsara än än.