41 terms

Voeding en vertering

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

voedingsmiddelen
alles wat je eet en drinkt
plantaardige voedingsmiddelen
voedingsmiddelen die afkomstig zijn van een plant
dierlijke voedingsmiddelen
voedingsmiddelen die afkomstig zijn van een dier
voedingsstoffen
de bruikbare bestandsdelen van voedingsmiddelen
voedingsvezels
alle onverteerbare stoffen die in plantaardig voedsel zitten
bouwstoffen
nodig voor groei en ontwikkeling lichaam, en herstel van je lichaam. je lichaam kan dan nieuwe cellen maken
brandstoffen
stoffen die energie leveren voor beweging, om je op temperatuur te houden
reservestoffen
stoffen die opgeslagen worden in je lichaam
beschermende stoffen
vitaminen en mineralen, houden je lichaam gezond
eiwitten, koolhydraten ,vetten ,water , mineralen en vitamines
zes groepen voedingsstoffen
eiwitten
bouwstoffen en brandstoffen
koolhydraten
brandstoffen, bouwstoffen, vooral in suikers, zetmeel, pasta
Vetten
brandstoffen, bouwstoffen en reservestoffen. Kunnen onder de huid worden opgeslagen
water
bouwstof, vervoeren van stoffen door het lichaam
mineralen
zouten, bouwstoffen en beschermende stoffen
vitamines
bouwstoffen en beschermende stoffen, houden je lichaam gezond
verzadigd vet
zit vooral in dierlijke voedingsmiddelen
anorexia nervosa
mensen die op een extreme manier gaan afvallen
darmperistaltiek
het samentrekken en ontspannen van spieren in de wand van het darmkanaal om voedselbrij te verplaatsen
goed voor darmperistaltiek
voedingsvezels
kroon
deel van de tand of kies dat buiten de kaak steekt
wortels
deel van de tand of kies die binnen de kaak zitten
glazuur
harde laag om het tandbeen heen van de kroon
cement
harde laag om het tandbeen van de wortels
tandholte
holte in de tand of kies waarin de bloedvaten en zenuwen zitten
tandbeen
zachte gedeelte van de tand of kies
melkgebit
gebit van kleine kinderen, 8 snijtanden, 4 hoektanden,8 kiezen ( dus 20 gebitselementen)
blijvend gebit
ontstaat ongeveer vanaf 6 jaar, 8 snijtanden, 4 hoektanden, 20 kiezen ( dus 32 gebitselementen)
tandplak
een dun laagje aanslag van bacteriën, etensresten en speeksel
tandsteen
verkalkt tandplak, je kunt dat niet zelf verwijderen
gebit
tanden en kiezen die het voedsel klein kunnen maken
slokdarm
loopt vanaf de keelholte tot de maag
maag
voedsel tijdelijk opslaan, maagsap verteert voedsel
lever
gal produceren, gal maakt vet kleiner in druppels zodat het makkelijker te bereiken is voor verteringssappen
alvleesklier
alvleessap produceren, lijkt op een blad
twaalfvingerige darm
gal en alvleessap vermengen met voedselbrij
dunne darm
voedingsstoffen en water opnemen in het bloed, darmsapklieren produceren darmsap
dikke darm
water onttrekken aan voedselbrij.
blinde darm
bij blindedarmontsteking is het wormvormig aanhangsel ontstoken
endeldarm
verzamelen en tijdelijk opslaan van onverteerde voedselresten
anus
kringspier die de endeldarm afsluit

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.