11 terms

Homework week 42, grade 4, Norsjoskolan

STUDY
PLAY
I´m lost
jag har gått vilse
to visit
för att besöka
a policewoman
en kvinnlig polis
asks for help
ber om hjälp
excuse me
ursäkta mig
don´t worry
var inte orolig
what´s your address
vad har du för adress
quite
ganska
later
senare
very much
så mycket
have a good day
ha en bra dag
OTHER SETS BY THIS CREATOR