STEPS FORWARD 2 - music (muzyka)

STUDY
PLAY
zespół
band
wiolonczela
cello
koncert
concert
flet
flute
perkusja
the drums
śmiać się
laugh
gitara
guitar
okropny
terrible
skrzypce
violin
trąbka
trumpet
niewłąściwy
wrong
świat
world
hałas
noise
jeśli chcesz
if you like
rozweselić się
cheer up
zmęczony
tired
nagroda
prize
OTHER SETS BY THIS CREATOR