English class - przymiotniki z -ing i -ed

STUDY
PLAY
annoying
denerwujący
annoyed
zdenerwowany
boring
nudny
bored
znudzony
exciting
ekscytujący
excited
podekscytowany
embarrassing
żenujący
embarrassed
zawstydzony
frightening
przerażający
frightened
przerażony
tiring
męczący
tired
zmęczony
worrying
niepokojący
worried
zmartwiony
shocking
szokujący
shocked
zszokowany
interesting
interesujący
interested
zainteresowany
OTHER SETS BY THIS CREATOR