29 terms

Tyska småord för ÅK 7 OCH 8

STUDY
PLAY
nur
bara
alldeles
ganz
annars
sonst
aldrig
nie
ganska
ziemlich
äntligen
endlich
vem
wer
vart
wohin
hur
wie
varifrån
woher
varför
warum
ungefär
ungefähr
sällan
selten
snart
bald
exakt, precis
genau
egentligen
eigentlich
därför att
weil
fortfarande
immer noch
därför
deshalb
redan
schon
ofta
oft
nästan
fast
nämligen
nämlich
naturligtvis
selbstverständlich
kanske
vielleicht
ibland
manchmal
vad
was
när
wann
var
wo