48 terms

Integrated Chinese Chapter 11 (pinyin)

STUDY
PLAY
han2jia4
winter vacation
fei1ji1
airplane
fei1
to fly
ji1
machine
paio4
ticket
(fei)ji1chang3
airport
zuo4
to travel by
gong1gong4 qi4che1
bus
gong1gong4
public
xian1
first; before
(che1)zhan4
(bus, train, etc.) stop; station
xia4 che1
to get off (a bus, train, etc.)
ran2hou4
then
lu4
green
xian4
line
zui4hou4
finally
lan2
blue
ma2fan
troublesome
hai2shi
had better
chu1zu1 qi4che1
taxi
chu1zu1
to rent out; to let
zu1
to rent
kai1che1
to drive a car
kai1
to drive; to operate
song4
to see off or out; to take someone (somewhere)
bu4guo4
however;but
rang4
to allow or cause (somebody to do something)
hua1
to spend
bu4 hao3yi4si
to feel embarrasssed
zhe4 ji3 tian1
the past few days
mei3tian1
every day
mei3
every; each (usually followed by a measure word)
gao1su4 gong1lu4
super highway; highway
gao1su4
high speed
gong1lu4
highway; road
lu4
road; path
jin3zhang1
nervous, anxious
zi4ji3
oneself
xin1nian2
new year
kuai4
soon; be about to; before long
kuai4le4
happy
zou3 lu4
to walk
guo3che1
train
ji4cheng2che1
taxi(in Taiwan)
dian4che1
cable car; trolley bus; tram
chuan2
boat; ship
liang4
(a measure word for vehicles)
shu1jia4
summer vacation