11 terms

Historia VI. 8. Rządy Edwarda Gierka / osoby i pojęcia

STUDY
PLAY
Edward Gierek
polityk i działacz komunistyczny; był I sekretarzem KC PZPR w latach 1970-1980; zadłużył Polskę na wiele lat w wielu krajach; jego dług został spłacony dopiero w 2011 roku; okres jego panowania w Polsce kojarzy się przede wszystkim z dynamiczny rozwojem kraju oraz poprawą jakości życia obywateli, co jednak zakończyło się dużym kryzysem pod koniec lat 70; jego upadek związany był z falą strajków w wakacje lat '80 oraz z powstaniem NSZZ "Solidarność"
Stanisław Pyjas
student, członek KORu, zabity w 1977 roku
Leszek Moczulski
stał na czele Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz założył Konfederację Niepodległej Polski wraz z Romualdem Szeremietiewem
Kazimierz Świtoń
założyciel Wolnych Związków Zawodowych
Aleksander Hall
powołał na wybrzeżu Ruch Młodej Polski
Peweksy, Baltony
nieliczne sklepy w PRL, w których Polacy mogli kupić towary, z których mieszkańcy Europy zachodniej korzystali na co dzień; obowiązywały w nich wyższe ceny oraz płacić można było jedynie dolarami bądź specjalnymi bonami towarowymi wydawanymi przez Bank Pekao
Komitet Obrony Robotników (KOR)
ruch opozycyjny do którego należeli między innymi: Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Zbigniew Romaszewski, Antoni Macierewicz, Edward Lipiński oraz Adam Michnik, Stanisław Pyjas; ruch funkcjonował jawnie, a jego działacze byli zastraszani i nękani telefonicznie; członkowie komitetu bronili nieodpłatnie oskarżonych w sądach, organizowali zbiórki podpisów, a także głodówki które stały się popularnym środkiem nacisku na władze; jednak KOR składał się z ludzi różnych poglądowo dlatego wśród jego działaczy doszło do sporów, dlatego został potem przekształcony na Komitet Samoobrony Społecznej "KOR"
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO)
opozycyjna organizacja założona w marcu 1977 przez Andrzeja Czumę i Leszka Moczulskiego
Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)
pierwsza antykomunistyczna partia założona 1 września 1979 roku założona przez Leszka Moczulskiego i współpracującego z nim Romualda Szeremietiewa, którym wytoczono proces i skazano na kary więzienia
Ruch Młodej Polski
ruch powołany na polskim wybrzeżu przez Aleksandra Halla
Wolne Związki Zawodowe
ruch powołany na Górnym Śląsku przez Kazimierza Świtonia; na wybrzeżu ten sa pomysł zrealizowali: Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski, Antoni Sokołowski, Anna Walentynowicz, Bogdan Borusiewicz, Andrzej Kołodziej i Lech Wałęsa