26 terms

Graad 8 Wetenskap Elemente, Mengsels en Verbindings

Graad 8 Wetenskap Elemente, Mengsels en Verbindings
STUDY
PLAY
Wat is 'n element?
'n Element is 'n stof wat uit net een soort atome opgebou is
Wat is 'n mengsel?
'n Mengsel onstaan wanneer twee of meer stowwe in enige verhouding gemeng word sonder die toevoeging of vrystelling van energie.
Die verskillende stowwe behou hulle eienskappe, kan nog onderskei word en kan op fisiese metodes van mekaar gekei word
Wat is 'n verbinding?
'n Verbinding onstaan wanneer twee of meer atome van verskillende elemente in 'n vaste verhouding chemies met mekaar verbind om 'n nuwe stof met nuwe eienskappe te vorm. So 'n verbinding kan nie weer deur fisiese metodes in sy elemente opgebreek word nie.
Wat is 'n Eksotermiese reaksie?
Energie word tydens die reaksie vrygestel
Wat is 'n Endotermiese reaksie?
Energie moet voordurend voorsien word sodat die reaksie kan plaasvind
Omskrywing van Fisiese veranderering
Geen nuwe stof word gevorm nie
Die stof bly dieselfde al sou die fase daarvan verander
Met faseverandering mag hitte energie opgeneem of verloor word
Omskrywing van Chemiese verandering
Finale produk is heeltemal verskillend van die oorspronklike stowwe
'n Nuwe stof word altyd gevorm
Chemiese energie word altyd opgeneem of vrygestel
Eienskappe van Fisiese veranderering
Die bou van die materiedeeltjies self is steeds presies dieselfde as voor die verandering
Die voorkoms mag anders lyk bv kleur
Materiedeeltjies mag anders gerangskik wees, bv vaste stof na vloeistof
Kragte tussen deeltjies mag groter of kleiner wees
Eienskappe van Chemiese verandering
Die bou van die materiedeeltjies van die nuwe stof is anders as die oorspronklike stowwe s'n
Die struktuur van die nuwe stof (bv rangskikking van deeltjies)
Die chemiese en fisiese eienskappe van die nuwe stof is heeltemal nuut
Eienskappe van Tipiese metale
Kleur: grysblink tot geeloranje
Vervormbaar
Metaalglans
Vastestowee, behalwe kwik
Maak 'n helder klank as daarteen gekap word
Goeie geleiers van warmte en elektrisiteit
Eienskappe van Nie-metale
Kleur: Verkeidenheid kleure tot kleurloos
Bros
Oppervlakke sonder glans
Vastestowwe, vloeistowwe of gasse
Maak 'n dowwe klank as daarteen gekap word
Swak of geen geleiers van warmte en elektrisiteit, behalwe vir koolstof en silikon wat wel elektrisiteit gelei
Wat is 'n spontane reaksie?
'n Reaksie wat vanself plaas vind sodra die reagense met mekaar in aanraking kom en sonder dat aktiveringsenergie toegevoeg moet word.
Wat is aktiveringsenergie?
Energie wat soms nodig is om 'n nie-spontane chemiese reaksie aan die gang te sit
Wat is elektrolise
Die ontbinding van 'n verbinding in sy elemente deur middel van 'n elektriese stroom
Wat is elektroliet
'n Vloeistof (behalwe kwik wat 'n metaal is), wat 'n elektriese stroom gelei
Wat is elektrode
'n Geleier, soos 'n koolstofstafie, wat die elektriese stroom in die elektroliet indra
Wie is bekend vir sy filosofie oor die wetenskaplike metode van ondersoek?
Lord Francis Bacon (1561 - 1626)
Wat is die voorkoms en kleur van kwikoksied (HgO)
oranje
Wat se kleur verandering vind plaas as kwikoksied (HgO) verhit word
dit word swart
Wat word die verandering genoem as 'n stof van kleur verander maar nie chemies verander nie word
Fisiese verandering
Wat word opgemerk teen die proefbuis se rand as kwikoksied (HgO) verhit word
Silwer kwik balletjies vorm teen die koue deel van die proefbuis
Wat is die kleur van die gas wat deur die afwaartse verplasing van water opgevang is as kiwkoksied (HgO) verhit word
Deursigtig
Wat gebeur met die gloeiende houtsplinter as dit in die proefbuis gedruk word waar die gas wat deur die afwaartse verplasing van water opgevang is as kiwkoksied (HgO) verhit word
Dit vat vlam
Wat se gas is vrygestel deur die verhitting van kwikoksied (HgO)
Suurstof
Kwikoksied word tydens verhitting ontbind in
Kwik en suurstof
Wat word die proses genoem waar 'n verbinding deur middel van verhitting in eenvoudiger stowwe opgebreek word
Ontbinding