31 terms

Prokaryote celle

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Prokaryot celle
Encellede organismer uden cellekerne
Arkæer
(Ekstremofile)
En af de to typer prokaryoter.

- Minder meget om eubakterier
- lever i ekstreme miljøer (deraf ekstremofile)
Eubakterier
Bakterier

En af de to typer prokaryot
Indelling af bakterier efter cellens opbygning på ydersiden
Gram positiv og gram negativ
Gram negativ
Celle med en ydre cellemembran, tynd cellevæg og indre cellemembran.
Gram positiv
Celle med tyk cellevæg yderst og indre cellemembran.
Cellevæg
- Består af proteinet murein
- Giver bakteriet en hård yderside, der virker afstivende, giver form og beskyttelse.
Cellemebran
- Består af et dobbeltfedtlag
- Afgrænser cellens indre fra omgivelserne
Cytoplasma
- Består primært af vand + opløste organiske stoffer.
- Heri er: arvematerialet og ribosomerne.
Bakteriosom
DNA, arvemateriale.
Indeholder bakteriets "normale gener"
Plasmider
- Ringformet DNA.
- Indeholder bakteriets "specielle gener" fx resistens
- Kan overføres fra et bakterie til et andet --> Sprede resistens
Ribosomer
Proteinsyntese
Flagel
(Nogle bakterier)
Bruges til bevægelse.
Pili
(Nogle bakterier)
Bevægelse henover overflader.
Gavnlige bakterier
Menneskroppen:
- Tarmflora (nedbrydelse af visse kulhydrater)
- Immunforsvaret ("Kommunikere" med gode bakterier, for at adskille dem fra sygdomsfremkalende)

Naturen:
- Nedbrydelse af døde dyr og planter

Industrien:
- Produktion af mælkeprodukter fx yogurt, kærnemælk og ost.
Harmfulde bakterier
Medføre sygdomme
- Borrelia
- Salmonela
Bakterier får energi ved...
nedbrydelse af molekyler uden for cellen.
Bekæmpelse af harmfulde bakterier
Antibiotika, probiotika og præbiotika,
Antibiotika
Betegnelse for en række stoffer, der slå bakterier i hjel.
Smalspektret antibiotika
Rammer få bakterier.
Bredsprektre antibiotika
Rammer mange forskellige typer bakterier.
Pencilin
Type af antibiotika, der hæmmer cellevægsdannelse, således at bakterierne ikke kan formere sig.
Resistens
Bakterier der ikke kan slås i hjel (immunitet) af det pågældende antibiotika.
Multiresistens
Bakterien (superbakterier), der er imune overfor mange typer af antibiotika.
Probiotika
Tilførsel af gavnlige bakterier, der skal udkonkurrere de harmfulde bakterier.

Oftest forebyggende: En rask person får tilført disse bakterier for at forebygge en sygdom.
Præbiotika
Visse stoffer (ofste komplekse kulhydrater), der fungerer som føde og næring for gavnlige bakterier. Dette medfører at de gavnlige bakterier kan udkonkurrere de harmfulde bakterier.
Bakterievækst
Eksponentiel. Består af fire vækstfaser: Lagfasen, den eksponentielle fase, den stationære fase og dødsfasen.
Lagfasen
Cellerne gør sig klar til deling. Cellerne forbliver i denne fase indtil forholdene i omgivelserne er gunstige fx mht. temperatur, pH og føde.
Den eksponentielle fase
Formering. Antallet af bakterier fordobles ved hver deling og er dermed eksponentiel:

f(x)=1000 · 1,25^x (v. b=1000 bakterier)

Den eksponentielle vækst bremses af den begrænsende faktor (fx pladsmangel, mangel på føde)
Den stationære fase
Antallet af bakterier er konstant omkring bæreevnen for området bakterierne er i.
Dødsfasen
Antallet af bakterier aftager fx pga pladsmangel eller mangel på føde.