4 terms

3 VMBO GT Unit 1 lesson 2 phrases blokje 3

STUDY
PLAY
Charles Babbage came up with the idea for the first
Charles Babbage bedacht de eerste mechanische computer. mechanical computer.
On a sunny morning in 1971 Ray Tomlinson sent the first email.
Op een zonnige morgen in 1971 stuurde Ray Tomlinson de eerste e-mail.
During World War 2 the British army used computers.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte het Britse leger computers.
Ted sent his message to his wife on Jan. 6, 1993.
Ted stuurde zijn bericht naar zijn vrouw op 6 januari 1993