3 terms

3 VMBO GT Unit 1 lesson 2 part 4

STUDY
PLAY
Some people even say that his work shortened the war.
Sommige mensen zeggen zelfs dat door zijn werk de oorlog korter duurde.
Consequently, American users thought it was the best new product in years.
Daarom vonden Amerikaanse gebruikers het het beste nieuwe product in lange tijd.
I can imagine that people were happy with it.
Ik kan me voorstellen dat mensen er blij mee waren.