Steps forward 3 - entertainment

STUDY
PLAY
film akcji
action film
przygoda
adventure
nudny
boring
kosztować
cost
szczęśliwie
happily
śmiech
laughter
mądry
clever
cicho
quietly
smutno
sadly
poważny
serious
hełm
helmet
ładowarka
charger
zepsuty
broken
powoli
slowly
wyłączać
turn off
słownictwo
vocabulary
film wojenny
war film