English class - ANIMAL MAGIC (charakter i pozostałe)

STUDY
PLAY
agresywny
aggressive
zapominalski
forgetful
dorosłość
adulthood
zachowanie
behaviour
dzieciństwo
childhood
uroczy
lovable
hałaśliwy
noisy
nieśmiały
shy
pełen życia
lively
smycz
leash
obiecać
promise
brudny
dirty
odkryć
discover
przepraszać
apologise
dorosnąć
grow up
OTHER SETS BY THIS CREATOR