5 terms

3VMBO GT Unit 1 lesson 4 phrases part 1

STUDY
PLAY
I remember I used to hate that.
Ik herinner me dat ik dat haatte.
I'll never forget that. .
Ik zal dat nooit vergeten.
When I was a girl I had to go to church.
Toen ik een meisje was moest ik naar de kerk.
I used to get a pound a week pocket money.
Ik kreeg vroeger een pond per week zakgeld.
I haven't forgotten anything
Ik ben niets vergeten.