4 terms

3 VMBO GT Unit 1 lesson 4 phrases part 2

STUDY
PLAY
It'd be better if I had less homework. .
Het zou beter zijn als ik minder huiswerk had.
Do you think it was easier to be a teenager then than it is now?
Denk je dat het toen makkelijker was om een tiener te zijn dan nu?
Would you prefer to be a teenager now or in the 1940s?
Zou je liever nu een tiener zijn of in de jaren 40?
I'd much rather be young now.
Ik zou veel liever nu jong zijn.