39 terms

Andra världskriget

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Det glada tjugotalet
Period under 20-talet då ville man aldrig mer ha krig - istället ville man lyssna på jazz, dansa. Kvinnorna frigjorde sig i ett pojkflickigt mode.
Demokrati
Införs i Tyskland, Sverige och andra länder under 1920-talet, men ofta präglades länderna i Väst av oro och ständiga regeringskriser.
Wall Street kraschen
I oktober 1929 föll börsen och folk förlorade på kort tid alla sina tillgångar och ledde till en stor global ekonomisk lågkonjunktur - den stora depressionen.
Den stora depressionen
Den 29 oktober 1929 föll börsen i N.Y - ledde till att världsekonomin brakade ihop. Miljontals blev hopplöst arbetslösa.
New Deal
Roosevelts jobbskapande program i USA för att få igång efterfrågan under 1930-talet
Fascism
Ultranationalistisk, antidemokratisk och korporativistiska rörelse som utsåg socialisterna som syndabockar i Italien. Leddes av Benito Mussolini.
Svartskjortorna
Öknamnet på de italienska fascisterna
Brunskjortorna
Hette egentligen SA - Stürmabteilung. Nazisternas privatarmé.
Nürnberglagarna
De tyska raslagarna från 1935 som separerade judarna från den övriga befolkningen.
Kristallnatten
9-10 november förstördes judisk egendom runt om i Tyskland. Flera hundra mördades. Flera tusen skickades till koncentrationsläger.
Aktion T4
"Barmhärtighetsmord" på fysiskt och psykiskt handikappade och sådana som inte ansågs vara levnadsdugliga. (1939-1941)
Lebensraum
Nazisterna drömde om erövra ett stort område öster om Tyskland där den germanska ariska rasen skulle få livsutrymme.
Förintelsen
Under sina år vid makten mördade nazisterna 10 miljoner. Grupper som mördades var judar, romer, förståndshandikappade och homosexuella. Kodnamnet för förintelsen av judarna var "den slutgiltiga lösningen" - och där ingick planen att utrota judarna med gas.
Appeasementpolitiken
Eftergiftspolitiken som Frankrike och England förde till Hitlertyskland mellan 1936-1939
Icke-angreppspakten
Pakten mellan Sovjetunionen och Hitlertyskland som skrevs under i augusti 1939 av Molotov och Ribbentropp
Münchenöverenskommelsen
Avtal rörande Tjeckoslovakien som ingicks 29 september 1938 mellan Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien som rörde "tyska" områden i Tjeckoslovakien som skulle gå upp i Hitlertyskland.
Orsaker till Andra världskriget
Hitlertysklands aggressivitet, Nationernas förbund otillräcklighet, Icke-angreppspakten mellan Sovjet och Tyskland.
Winston Churchill
Storbritanniens ledare under större delen av 2:a världskriget. Känd för sina tal.
Stalin
Sovjetunionens ledare under 2:a världskriget
Franklin D Roosevelt
USA:s president under 2:a världskriget
1 september 1939
Hitlertysklands anfall mot Polen som ses som starten på 2:a världskriget
Låtsaskriget
Perioden mellan 1 september 1939 till maj 1940 då det inte hände så mycket på Västfronten
Finska vinterkriget
I november 1939 anföll Sovjet Finland. Finland gjorde bra motstånd. Sverige hjälpte till med materiell till Finland. En fred slöts i mars 1940.
9 april 1940
Norge och Danmark anfölls av Hitlertyskland. Danmark gav upp efter några dagar medan norrmännen gjorde större motstånd
Operation Gul
Hitlertysklands anfall på Belgien, Holland och Frankrike. Länderna blev snabbt ockuperad av Tyskland. Södra Frankrike blev en lydstat till Tyskland.
Slaget om Storbritannien
Luftkriget mellan Hitlertyskland och Storbritannien. Storbritannien vann och Tyskland kunde inte landstiga på britternas ö.
Operation Barbarossa
Hitlertysklands anfall på Sovjetunionen med 4 miljoner man. Gick bra till en början, men snart körde man fast för Ryssland var för stort och de tyska soldaterna var inte beredda på vintern.
Pearl Harbour
Japans överraskningsanfall, den sjunde december 1941, på USA genom att slå ut den amerikanska stillahavsflottan på Hawaii.
El Alamein
Viktigt vändpunkt 1942 där britterna vann mot Tyskland i Afrika - snart kunde de allierade landstiga på Sicilien.
Midway
Viktig vändpunkt 1942 där amerikanerna vann mot japanerna i Stilla havet.
Stalingrad
Viktigt vändpunkt i kriget på östfronten 1942 där Sovjetunionen vann mot Tyskland. Efter det fick tyskarna retirera.
Dagen D
Kodordet för den allierade landstigningen i Normandie den sjätte juni 1944.
Segerdagen i Europa
Firas i Västeuropa den 8 maj, men i Sovjet den 9 maj.
Befrielsen av koncentrationslägerna
Brukar firas den 27 januari varje år - till minnet av förintelsens offer. Det var då sovjetiska soldater befriade Auschwitz.
Hiroshima
Efter forskningsprogrammet Manhattanprojektet släppte USA den första atombomben över denna stad, över 100.000 dödsoffer och präglade världen decennier efteråt. Några dagar senare släpptes ytterligare en bomb över Nagasaki.
Nürnbergrättegångarna
Domstolen som skulle straffa nazistiska krigsförbrytare
FN
Organisation som bildades 1945 för att förhindra nya världskrig.
EU
Organisation som grundades för att starta samarbete i Europa istället för konflikter.
Kalla kriget
Period mellan 1945-1991
Efter ha samarbetat mot Hitlertyskland så uppstod en misstänksamhet mellan USA och Sovjetunionen. Den misstänksamheten utvecklades till ett konflikt som ledde till att man följde motståndarens minsta drag via spioner, kapprustning och att man stödde olika parter i olika krig.