Maltese vocabulary

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

zmien
age
qabel
before
ram
copper
tempji
temple
kbir
big
ħadid
iron
fenici
Fenicians
cartaginizi
cartigians
rumani
romans
għarab
Arab
kiteb
to write
ktieb
a book
kitba
writing
kittieb
writer
ktejjeb
small book
miktub
written
nikteb
I write
ktibt
I wrote
jott
yaught
Jannar
january
jarda
yard
konfuzjoni
confusion
Ottobru
October
ors
bear
kafe
coffee
oġġett
object
pajjiż
country
uża
use
qabru
crab
qaħqaħ
cough
rota
wheel
sema
sky
serp
snake
sala
hall
Settembru
September
tabakk
tabacco
liberta
liberty
Marzu
March
Mejju
May
Novembru
November
natura
nature
nazzjon
nation
vuċi
voice
vampir
vampire
vendetta
vengeance
wajer
wire
xarabank
bus
xelter
shelter
zokkor
sugar
ħu
brother
hu
he
ħuh
his brother`
żejt
olive
żiemel
horse
ziju
uncle
zija
aunt
gazzetta
newspaper
bieb
dorr
kien
was
ried
wanted
karta
paper
nara
I see
kelb
dog
tajjeb
good
tifel
boy
tifla
girl
tfal
children
tajba
good (f)
tajbin
good (p)
jekk jogħġbok
please
grazzi
thank you
'f'
in
ferħan
happy
xi
some
verbi
verbs
ittra
letter
qrib
near
il-ġonna
gardens
tinsab
is found
kantuniera
corner
isfel
downstairs
fuq
upstairs
entrata
entrance
wiesgħa
wide
kmamar
rooms
minnhom
one of those
hija
is (f)
s-salott
living room
fejn
where
televixin
television
l-oħra
the other
tar-raġel tagħha
my husband
wkoll
also
ukoll
also
l-ikel
food
żgħira
small
l-imbarrazz
mess
li
which
bitħa
yard
naħa
at the back
mal-ġenb
on the side
li-jesa
which holds
għand
at
x'hemm?
what is there?
kemm?
how much?/how many?
kif?
how?
tinsab
ia situated
fil-bidu
at the beginning
qsari
pots
jiġi
is (situated)
ħasil
washing
żżommha
she keeps
nzommha
I keep
f'postu
in its place
siġra
trees
bir
well
nonxor
i hang
ħwejjeġ
clothes
bejt
roof
taraġ
stairs
jagħti
leads
meta
when
dejjem
always
kollox
everything
nadifa
clean
jisimni
my name is
isem
name
x'jismek?
what is your name?
wieħed
one
tnejn
two
tlieta
three
erbgħa
four
ħamsa
five
sitta
six
sebgħa
seven
tmienja
eight
disgħa
nine
għaxra
ten
l-ewwel
first
it-tieni
second
it-tielet
third
ir-raba
fourth
il-ħames
fifth
is-sitt
sixth
is-seba
seventh
it-tmien
eighth
id-disa
ninth
l-għaxar
tenth
xjuħ
old
għax
because
għaliex?
why?
niltaqġħu
meet
jgħiruna
help
ġirien
neighbours
għalliema
teache
tgħallem
teaches
ħbieb
friends
tassew
real
oħti
sister
tabib
doctor
dak
this
aħna
we
jien
I
ners
nurse
dari
home
mara
mum
ommi
my mum
missieri
my father
huti bniet
brothers
in-naħa tal-lemin
on the right
in-naħa tax-xellug
on the left
kerha
ugly
ħolma
dream
mużew
museum
li fir
which contains
tkun
found
ħdejn
near
titgħd
enters
illum
today
ilbieraħ
yesterday
għada
tomorrow
bitgħada
the day after tomorrow
ġurnata
day
jum
day
fi
in
ma
with
ta
of
xogħol
job
x'inhu
what is
x'qed
what are you?
ommok
your mum
sabiħ
pretty
sabiħa
pretty (f)
sbiħ
pretty (p)
oħxon
fat
ħoxna
fat (f)
ħoxnin
fat (p)
ħażin
bad
ħażina
bad (f)
ħżiena
bad (p)
griż
grey
griża
grey (f)
griżi
grey (p)
ġdid
new
ġdida
new (f)
ġodda
new (p)
oranġo
orange
irqiq
thin
irqiqa
thin (f)
irqaq
thin (p)
twil
tall
twila
tall (f)
twall
tall (p)
ikrah
ugly
kerha
ugly (f)
koroh
ugly (p)
qasir
short
qasira
short (f)
qosra
short (p)
qadim
old
qadima
old (f)
qodma
old (p)
malti
maltese
maltija
maltese (f)
maltin
maltese (p)
spanjol
spanish
spanjola
spanish (f)
spanjoli
spanish (p)
mimli
full