42 terms

6.2 XWTSD T P

STUDY
PLAY
zhuan3zhan4
轉戰
wei1miao4
微妙
bi3ji4xing2 dian4nao3
筆記型電腦
zhuo1shang4xing2 dian4nao3
桌上型電腦
da4ban4
大半
ling2zu3jian4
零組件
bo1ji2
波及
jie4shi2
屆時
shou4hai4
受害
da4fu2
大幅
qiang3deng1
搶登
mei2ti3
媒體
guan1zhu4
關注
yin3shu4
引述
ke3xi1shi4 dian4nao3
可攜式電腦
zhi2xing2zhang3
執行長
tong2ye4
同業
nai3
shi2shi4suo3qu1
時勢所趨
she4ji4
設計
ye4wu4
業務
shi4jiang1
勢將
qu3er2dai4zhi1
取而代之
wei4xing1cheng2
衛星城
huo3che1tou2
火車頭
cheng1
sao3miao2qi4
掃瞄器
chu1huo4liang4
出貨量
xian3shi4qi4
顯示器
ci2die2ji1
磁碟機
zhong4cuo4
重挫
ban4dao3ti3
半導體
Ying1te4er3
英特爾
dong3shi4zhang3
董事長
tai4shi4
態勢
cui1hui3
摧毀
wei1xie2
威脅
shang1hai4
傷害
shao1
liu2shen2
留神
niang4cheng2
釀成
wa3jie3
瓦解