English class - new technology II

STUDY
PLAY
przeszukiwać internet
search the web
zamieszczać filmy w internecie
upload films
pomóż mi
give me a hand
ładowarka
charger
w końcu
finally
połączenie
connection
podziwiać
admire
wynaleźć
invent
naukowiec
scientist
udany
successful
naprawić
fix
zawiesić się
crash
co słychać?
what's up?
OTHER SETS BY THIS CREATOR