83 terms

Gyula szókincs

STUDY
PLAY
I live in Bonyhád
Én Bonyhádon élek
I live in a three-story house with a big garden.
Egy háromszintes házban élek, aminek van egy nagy kertje.
one thousand square meters
ezer négyzetméter
she is at home with the children
ő otthon van a gyerekekkel
There are shorter working hours
Itt rövidebb a munkaidő
My previous job was harder and longer.
Az előző munkám nehezebb és hosszabb volt
I would like to drive a Ferrari but I don't.
Szeretnék ferrárit vezetni, de nem azt vezetek.
Gépszer is a smaller company than TVK.
A Gépszer kisebb cég mint a TVK
I have twins, they are ten months old.
Nekem ikreim vannak, ők tíz hónaposak
What do you benefit from meeting people?
Milyen előnyöket ad az emberekkel való találkozás?
I have the opportunity to meet a lot of people and use many different technologies.
Van lehetőségem sok emberrel találkozni és megismerni különböző technológiákat
It is interesting to see how differently people work.
Érdekes látni, hogy az emberek mennyire eltérően végzik a dolgukat.
I used to be a parachuter.
Régebben ejtőernyőztem
making contact
kapcsolatba lépni
Everybody is interested in Paks because of the power plant.
Az erőmű miatt mindenkit érdekel Paks
business card
névjegykártya
When and where do you need to socialize in English?
Mikor és hol van szükséged angolul szocializálódni?
Who do you speak to?
Kivel szoktál beszélni?
Are they native or non-native English speakers?
Ők angol anyanyelvűek vagy nem?
Who do you find easier to understand?
Kit könnyebb megérteni?
What topics do you talk about?
Milyen témákról beszélgettek?
What topics are 'taboo' in your culture?
Milyen témák számítanak tabunak a te kultúrádban?
What do you find difficult about socializing in English?
Milyen nehézségeket okoz angolul szocializálódni?
What do you enjoy?
Mit élvezel?
How do you break the ice?
Hogyan töröd meg a jeget?
showing a visitor around your city
vendégnek bemutatni a saját városomat
making small talk at a meeting
beszélgetni a megbeszélés közben
introducing visitors
bemutatni a vendégeket
chatting during a coffe break
beszélgetni a kávészünetben
greeting visitors
üdvözölni a vendégeket
taking visitors out to lunch or dinner
vendégeket elvinni ebédelni vagy vacsorázni
networking at a trade fair or conference
kapcsolatot építeni vásáron vagy konferencián
How long have you been working on this project?
Mennyi ideje dolgozol ezen a projekten?
I have been working on it for 8 days.
8 napja dolgozom rajta
We cooperate by email, telephone or we meet in person.
Mi e-mailben, telefonon kooperálunk vagy személyesen találkozunk
Do you spend every day at the office?
Minden napot az irodában töltesz?
Emails are more effective than telephone calls, but the telephone is faster.
Az email hatékonyabb a telefonnál, de a telefon gyorsabb
It depends on the customer
az ügyféltől függ
Today I am staying at the office to prepare our proposal, but on Friday I am meeting a customer.
Ma az irodában vagyok, hogy elkészítsem az ajánlatot, de pénteken találkozom egy ügyféllel
Do you feel prepared?
Felkészültél?
Are you good at improvisation?
Jól tudsz improvizálni?
Do you enjoy receiving visitors?
Élvezed a vendégek fogadását?
What kind of reception do you expect?
Milyen fogadtatásra számítasz?
We couldn't agree on the price and some conditions.
Nem értettünk egyett az árban és néhány feltételben
to negotiate
tárgyalni
We are not going to change the offer, we will just tell them that what they are requesting is already included in the price.
Nem változtatjuk meg az ajánlatot, hanem azt mondjuk hogy benne van az árban amit kérnek
Do you think they will accept the offer?
Mit gondolsz, elfogadják az ajánlatot?
No final decision is expected on Friday, because first they will have to negotiate with other partners.
Pénteken nem várható végleges döntés, mert még tárgyalniuk kell más partnerekkel is
The project negotiations are scheduled to end in March next year.
A projekt tárgyalások a következő év márciusig tartanak
I hope so.
Remélem
I am more or less self-confident.
Többé kevésbé magabiztos vagyok
The Austrian partner is a tough negotiator.
Az osztrák partner kemény tárgyaló fél
stubborn
makacs
We have many branches nationwide.
Számos telephelyünk van országszerte
We'd like to open a new branch in Kazincbarcika.
Szeretnénk új telephelyet nyitni Kazincbarcikán
In the last 2 years the company has grown steadily but not fast.
Az elmúlt két évben a cégünk egyenletesen nőtt, de nem gyorsan
We have opened some new branches and hired 25 new employees.
Nyitottunk néhány új telephelyet és felvettünk 25 új munkatársat
competitor
versenytárs
market leader
piacvezető
We have no ambition to compete with Olajterv and KÉSZ csoport.
Nincs szándékunkban versenyezni az Olajtervvel és a KÉSZ Csoporttal
step-by-step
lépésről lépésre
Is this your first time in Paks?
Először van Pakson?
Would it suit you if we took a taxi?
Megfelelne Önnek, ha taxival mennénk?
If the company buys me a minivan, they invest into my satisfaction.
Ha a cég vesz nekem egy kis buszt, akkor befektetnek az én elégedettségembe.
final negotiation
végső tárgyalás
to close the deal
üzlet lezárása
One of them is a Hungarian, the other one is a Serbian
Az egyik fél magyar, a másik szerb
I understand almost everything
Én majdnem mindent értek
He said the price was too high, and I said it was too low.
Ő mondta, hogy az ár túl magas, én mondtam, hogy túl alacsony
We haggled over the price but he agreed to it at the end.
Mi alkudoztunk az áron, de a végén elfogadta.
Shall we sit down now?
Leülünk?
Shall we begin?
Elkezdjük?
Shall we get down to business?
Elkezdjük az üzletet?
Shall we come to an agreement?
Megegyezünk?
Shall we draw up a plan?
Megfogalmazunk egy tervet?
How about signing the deal now?
Mi lenne ha aláírnánk most?
to overspend
túlköltekezni
We're understaffed.
Létszámhiány van nálunk.
I sign 5 contracts a week on average.
Hetente átlagosan öt szerződést írok alá.
to socialize
összejárni, társaságba járni
superficial
felszínes
relationship
kapcsolat
embarrassed
feszélyezett, zavarban van
OTHER SETS BY THIS CREATOR