20 terms

unit 2 lesson 3

STUDY
PLAY
bend (to) - bent - bent
buigen
device
apparaat
education
onderwijs
enter (to)
meedoen aan
everyday
alledaags
imagination
verbeelding
label (to)
etiketteren
length
lengte
mess
troep
object
voorwerp
prepare (to)
voorbereiden
remarkable
opvallend
reply (to)
antwoorden
sort out (to)
uitzoeken
shocking
schokkend
straight
rechtstreeks
tidy
netjes
toilet paper roll
wc-rol
twisted
gedraaid
warn (to)
waarschuwen