25 terms

unit 2 lesson 4

STUDY
PLAY
announcement
aankondiging
appearance
uiterlijk
back
achterkant
bin
vuilnisbak
concrete
beton
cover
omhulsel
dead
dood
doll
pop
hang out (to)
uit- of rondhangen
hold (to) - held - held
houden - hield - gehouden
honestly
eerlijk
improve (to)
verbeteren
knot
knoop
let (to) - let - let
laten - liet - gelaten
litter
afval
mouth
mond
pencil
potlood
plant (to)
planten
push (to)
duwen
shed
schuur
spring
lente
tie (to)
vastmaken
tree
boom
ugly
lelijk
wool
wol