16 terms

Gaeilge

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

meánscoil
secondary school
éide scoile
school uniform
in éineacht le
Along with
Neirbhiseach
Nervous
Bhí sceitimíní orm
I was excited
Leabhair Agus cóipleabhair
Books and copy books
Príomhoide
Principal
leathlá
Half day
Poblano scoil
Community school
Scoil chónaithe
Boarding school
Scoil chuimsitheach
Comprehensive school
Gaelscoil
Irish school
Clochar
Convent
Rúnaí
Secretary
Leas-phríomhoide
Deputy principal
Dian
Hard