51 terms

The cadiovascular( circulatory) system (układ krążenia)

STUDY
PLAY
circulatory system
układ krążenia
plasma
osocze
capillaries
naczynia włosowate
exchange
wymiana
pulmonary circulation
krążenie płucne
systemic circulation
krążenie układowe
coronary circulation
krążenie wieńcowe
coronary arteries
tętnice wieńcowe
lymphatic system
układ chłonny
lymph nodes
węzły chłonne
bone marrow
szpik kostny
spleen
śledziona
thymus
grasica
haematopoiesis
hematopoeza,krwiotworzenie
stem cells
komórki macierzyste
proliferate
namnażać się
differentiation pathways
ścieżki różnicowania
lineages
linie komórkowe
erythroid cells
komórki układu czerwonokwriwnkowego
erythropoiesis
erytropoeza
erythropoietin
erytropoetyna
lymphoid cells
komórki linii limfoidalnej
common lymphoid progenitors
wspólne komórki progenitorowe linii limfoidalnej
myeloid cells
komórki linii mieloidalnej
granulopoiesis
granulopoeza
yolk sac
woreczek żółciowy
arterioles
tętniczki
ascending aorta
aorta wstępująca
aortic arch
łuk aorty
descending aorta
aorta zstępująca
supply
doprowadzać
thoracic
piersiowa
abdominal
brzuszna
aortic bifurcation
rozdwojenie aorty
distal
dalszy
common iliac arteries
tętnice biodrowe wspólne
subclavian
tętnica podobojczykowa
branchiocephalic trunk
pień ramienno-głowowy
carotid
szyjna
celiac
pień trzewny
renal
nerkowy
axillary
pachowy
radial
promieniowy
ulnar
łokciowy
iliac
biodrowy
branchial
ramienny
dorsal carpal
grzbietowy nadgarstka
femoral
udowy
popliteal
podkolanowy
dorsal pedis
grzbietowy stopy
posterior tibial
piszczelowa tylna