39 terms

Linking words

English - Hungarian
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

as well as
valamint
and
és
too
is
In addition
ráadásul
also
szintén
but
de
so
így, szóval
therefore
ezért
since
mivel
consequently
következésképpen
due to, owing to
miatt, vminek köszönhetően
as a result
eredményeképpen
because of
miatt
as
minthogy, mivel
nevertheless
mindamellett
however
azonban
notwithstanding
mindazonáltal
furthermore
továbbá
moreover
sőt, emellett
apart from
eltekintve vmitől
in addition to
valamin felül
besides
emellett, ezen felül
for example, for instance
például
namely
vagyis, nevezetesen
in short, in brief
röviden
in summary, to summarize
összefoglalva
in a nutshell
dióhéjban
in conclusion, to conclude
következésképpen, befejezésképpen
the former, the latter
az előbbi, az utóbbi
firstly, secondly, finally
először (is), másodszor, végezetül
lastly
utoljára
because
mert
although, even though
habár, ámbár, valami ellenére
despite, despite the fact that
valami ellenére, dacára
in spite of, in spite of the fact that
valami ellenére, dacára
nonetheless
ugyanakkor, annak ellenére
while
míg
whereas
ellenben, míg
unlike
eltérően