55 terms

angol-magyar szavak

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

to sound surprised
meglepettnek hangzani
to own sg.
birtokolni vmit
Equator
Egyenlítő
destruction
megsemmisítés
to destroy
megsemmisíteni
to produce
gyártani
to found
alapítani
tunnel
alagút
several
néhány
to launch
bejelenteni
channel
csatorna
shamrock
lóhere
chapter
fejezet
thistle
bogáncs
date
időpont
grammar school
gimnázium
to preserve
megőrizni
tense
igeidő
to take off
felszállni
to land
leszállni
to announce
bejelenteni
gap
lyuk,hiány
holy
szent
belief
hit
to sign
aláírni
signature
aláírás
feast
lakoma
confident
magabiztos
postal service
postaszolgálat
cheeky
szemtelen
rubbish
szemét
luggage
poggyász
to contact company
kapcsolatot keresni céggel
to lend
kölcsönadni
to apply
megpályázni
abroad
külföld
application
kérelem
to type
gépelni
eyesight
látás
degree
végzettség
coast
tengerpart
ridicuolus
nevetséges
side
oldal
typist
gépíró
to regret
megbánni
it's up to you
rajtad múlik
to prefer to do sg.
jobban szeretni vmit csinálni
except for
kivéve
it's not worth
nem érdemes
to break down
elromlani
to quarrel
vitatkozni
pen friend/ pen pal
levelezőtárs
to spend on sg.
rákölteni vmire
to recognize
felismerni
looking forward to
várni vmit