18 terms

nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

registreren
iets of iemand opnemen in een lijst of bestand
een register
de aanwezigheidslijst
zonnecel
een cel die zonne-warmte omzet in energie
cel
belangrijke bestanddeel van een organisme
de correctie
de verbetering
corrigeren
verbeteren
de ziektekiem
een klein organisme dat een ziekte veroorzaakt
kiem
begin van een nieuw organisme
genetisch
betrekking hebben op erfelijkheid
gen
een deel van een celkern dat zorgt voor de overdrag op erfelijke eigenschappen
autonoom
zelfstandig
auto
zelf
technologisch
de kennis van techniek
techniek
vaardigheid
ingenieus
iemand die vindingrijk is
genie
iemand die aanleg voor iets heeft
functie
taak
functioneren
werken