29 terms

nederlands

STUDY
PLAY
vervaardigen
maken
stemverheffing
ineens luider spreken
beamen
akkoord gaan, instemmen met
ontbinden
opheffen, laten ophouden te bestaan
bedelven
bedekken
smoren
dempen
prijken
iets moois vertonen of goed laten zien
huig
uitsteeksel van het weke gehemelte in de keel
drenken
iets met vloeistof laten doortrekken
toeschrijven
als oorzaak beschouwen van
generatie
groep van mensen die ongeveer in dezelfde groep/periode geboren zijn
intrede
eerste verschijning
arbeidsmarkt
het geheel van vraag naar en aanbod van betaalde arbeid
decenium
periode van tien jaar
spiritueel
geestelijk
engagement
betrokkenheid of verbintenis, inzet
vlekkeloos
foutloos
consument
iemand die een bepaald product koopt, gebruikt of verbruikt
traditioneel
zoals de gewoonte is, klassiek
ondergeschikte
iemand die onder het gezag van een ander staat
disciplinair
met discipline, met duidelijke regels en afspraken
relevant
belangrijk (binnen een bepaald geheel, terrein of kader)
marketing
marktonderzoek
management
het besturen van een onderneming (bedrijf)
up to date
bij de tijd, actueel
babyboomer
iemand die tijdens een geboortegolf geboren is, hier na de Tweede Wereldoorlog
reputatie
goede naam, faam
authentiek
echt, gelijk aan het origineel of betrouwbaar
ecologisch
milieuvriendelijk of natuurlijk
OTHER SETS BY THIS CREATOR