Zavisne recenice Monstruozne recenice

U nemačkom jeziku postoje čudovista od kojih glagoli beže na sam kraj rečenice.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

weil
jer
wenn
kada, ako
dass
da
obwohl
iako
statt dass
umesto da
indem
tako što
ohne dass
a da ne
als
kada