Frans: H3 voc C FN

Term
1 / 30
aboutir à
Click the card to flip 👆
Terms in this set (30)
emportermeenemen (dingen) / winnenl'explorateurde ontdekkingsreizigerfonderstichtenfraterniserverbroederenignorerniet wetenl'indépendancede onafhankelijkheidoccuperbezettenl'orhet goudoriginaire deafkomstig uitle papillonde vlinderle peintrede schilderla plaisanteriehet geintjeporter surgaan overprospèrewelvarendpuissantmachtigla racinede wortelreconnaître(h)erkennenrépondreantwoordenressembler àlijken oprevendiqueropeisen