39 terms

Useful phrases/words parbaude Latvian

Latvian
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Es esmu parliecināta
I'm convinced
zinojums
report
atsacities
to reject
atteikties
to reject
novertet
to rate, to value, to appreciate
atmina
memory
atlikt
to postpone
man vajag, man vajagdzēja, man vajadzēs
I need, I needed (past), I will need
viens ar otru; cits ar citu
each other
reķinat
to calculate
aptauja
survey
slēgt ligums
enter into a treaty
pašpaliecība
self confidence
skart
to touch, to affect
pakalpojumi
services
ticums/neticums
moral, immoral
maiga vara
soft power
zimet
to mark
pienakums
obligation, responsibility
panakums
success
nevis
instead
izraisit (iii)
to cause
atrisinajums
solution
verdziba
slavery
nieki/niecigs
insignificant, tiny, trivial
spriedze
tension, pressure
noliegt
to deny
reklama
advertisement/commercial
pretrunā
in contradiction
veids
way
uz visiem laikiem
forever
joma
field, area
regions
region
novēršanas
prevention
ciņa
fight
cieņa
respect
atcelt
to cancel
loma
role
tels
image