Sosiologi og sosialantropologi prøve - Kapittel 5, Sosialt avvik (SSA, VG2)

Terms in this set (13)

;