Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Tagalog: Food, Drink, and Going Out

Get a hint
Hindi ko maintindihan
Click the card to flip 👆
1 / 21
1 / 21
Terms in this set (21)
Hindi ko maintindihan
Pwede pakibagalan ang pagsalita mo?
Pwede bang pakiliwanag yung sinabi mo?
Paano mo sabihin yan sa Ingles?
Ano ang ibig sabihin niyan?