22 terms

The jury: vocabulary

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

trial by jury
oikeudenkäynti, jossa valamiehistö on läsnä
to try
olla syytettynä jstk
triable
jtk josta voidaan tuomita
abolition
lakkauttaminen, poistaminen
to abolish
lakkauttaa, poistaa
malicious
pahanilkinen, ilkeä, pahansuopa, vahingoniloinen
to plead
vedota, esittää puolustuksekseen, puolustautua
a plea of guilty
väite syyllisyydestä
qualified for jury service
sopiva valamiehistöpalvelukseen
eligible for jury service
kelvollinen valamiehistöpalvelukseen
elector
äänestäjä, valitsijamies
to render sb ineligible
julistaa jk kelpaamattomaksi
juror
valamies, lautamies
acquittal
vapauttava tuomio, syyttömäksi julistaminen
to acquit
julistaa jk syyttömäksi, vapauttaa jk
borstal
kasvatuslaitos, koulukoti
summary offence
vähäinen rikos
witness
todistaja
adhere to
noudattaa, pitää kiinni
vet
tutkia, tarkastaa
impartial
puolueeton, tasapuolinen
impartially
puolueettomasti
OTHER SETS BY THIS CREATOR