15 terms

FN

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Vetorätt
De fem ständiga medlemsländerna som har möjlighet att rösta emot ett förslag i säkerhetsrådet.
Sanktioner
Straffåtgärder
Resolultioner
Säkerhetsrådets beslut
Säkerhetsrådet
Där de "stora" besluten tas om fred och säkerhet.
Generalförsamlingen
Alla medlemsländer har en plats, lite som FN:s riksdag.
Generalsekreterare
FN:s högste chef
Folkrätten
Internationell lagstiftning, innehåller bestämmelser som har kommit till för att skydda människor i krig och fred. Ska hjälpa stater att komma överens.
Diplomati
Konfliktlösning
Medling
samtal med berörda, ledd av "neutral" person.
Ratificiera
Godkänna
Folkrättens delar:
1. Mänskliga rättigheter 2. "Krigets lagar"
FN:s deklaration för mänskliga rättigheter
Handlar om "allas lika värde".
Barnkonventionen
Barnens rättigheter - juridiskt bindande
Konvention
En Internationell överenskommelse
Deklaration
Mellanstatlig, bindande överenskommelse