13 terms

politiska temas

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

likumprojekts
bill
grozijums
amendment
pretrunā constitucijai
in contradiction with the constitution
apstiprinat
to approve, to confirm
priekslikums
proposal
atkāpšanās no amata
resignation
divpusējs
bilateral
Apvienoto Nāciju Organizācija
UN
dibinat
to found
dibinatajs
founder
spiegot
to spy
spiegs
spy
Centrālā izlūkošanas pārvalde
CIA