Forme de relief

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Muntele
Format de două plăci continentale care se ciocnesc și se forţează reciproc în sus cu altitudini absolute de peste 800 m.
Dealul
O ridicătură a scoarţei pământului mai mică decât muntele, având înălţimea cuprinsă între 200 și 800 metri.
Câmpia
O formă de relief majoră caracterizată prin altitudini joase , interfluvii netede sau ușor ondulate și văi slab adâncite.
Podișul
O formă de relief destul de plană, sub formă de platou, aflată la altitudini egale sau mai ridicate decât cele ale dealurilor.
Albia
Partea unei văi prin care curge, permanent sau temporar, apa unui râu.
Valea
Formă negativă de relief, îngustă și alungită, cu panta în descreștere în aval, creată prin acţiunea diferitelor forme de apă curgătoare.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.