11 terms

Homework week 47, grade 4, Norsjoskolan

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

what sports
vilka sporter
do you like
gillar du
beat
besegra
it´s so boring
det är så tråkigt
you have to be careful
du måste vara försiktig
favourite
favorit
definitelly
definitivt
practise
träna
on telly
på tv
just like dad
precis som pappa
he´s such a couch potato
han är en riktig soffpotatis