Gaelic

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Tha mi a'
I
Am
Am
Bha
Was
Rinn
Did
Tha
Are
Tha sinn a'
We
Iad
They
Orra
Them
E
He
I
She
Aice
Her
Mar
Like
Gràdh
Love
Thu
You
Agad
Your
Thu
You're
Blabh
Mute
A
A
Ceann
Head
Òrdagon
Toes
Bho
From
Gu
To
Tost
Silence
Fàs
Grows
Leth-bhreac
Copy
Dachaigh
Home