36 terms

#27 - Cyfri Pethau - Counting Things

Ymarfer cyfri gwrthychau cyffredin. Practicing counting common objects. (Bydda i'n ychwanegu mwy o bethau at y set, felly dewch yn ôl! - I'll be adding more items, so check back!)
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

un gadair
dwy gadair
tair cadair
pedair cadair
un bwrdd (un ford)
dau fwrdd (dwy ford)
tri bwrdd (tair bord)
un ferch
dwy ferch
tair merch
pedair merch
un bachgen
dau fachgen
tri bachgen
pedwar bachgen
un ci bach
dau gi bach
tri chi bach
pedwar ci bach
un gath fach
dwy gath fach
tair cath fach
pedair cath fach
un gath fawr
un gadair fawr
dwy gadair fawr
un llyfr
dau lyfr
tri llyfr
un brawd
dau frawd
tri brawd
pum brawd
un goeden
dwy goeden
tair coeden